Arheloško nalazište Monkodonja

Na udaljenosti od 5km jugoistočno od Rovinja nalazi se arheloško nalazište koje je otkriveno 1953. godine. Prvo je istraživanje provedeno od 1953.-55. a od 1997. provodi se i djelomična rekonstrukcija arhitekture.

Istraživanje je pokazalo da je Monkodonja bila naselje okruženo sa masivnim suhozidom, a nalazilo se na ravnom vrho i širokim terasama koji su nastali vadenjem širokog kamena potrebno za gradnju. Monkodonja je bila naseljena u periodu izmedu 2000. i 1200. godine Prije Krista

Monkodonja se nalazi na brdu okružena plodnom zemljom. Naselje je bilo okruženo sa zidinama a prema studijama, imalo je dvoja vrata, sjeverna i južna. Nedaleko od glavnog puta koji je vodio do sjevernih vrata nalazi se 50 m duboka špilja. Zidine koje su štitile naselje bile su 3 m široke i visoke i 1 km dugačke, te su sagradene u tehinici suhozida.

Ukupna je populacija dostizala brojku od 1000 stanovnika. Na najvišem dijelu naselja nalazio se Acropolis, ispod njega nalazio se gornji grad, a ispod gornjeg grada bio je donji. Kuće su se razlikovale pozicijom, veličinom i načinom gradnje, a bile su odvojene ulicama i prolazima. Svaka je kuća imala ognjište i upravo je tamo nadeno najviše ostataka keramičkih lonaca koji su bili izradeni u lokalnom obrtu, no bilo je i mnogih posuda iz ostalih mjesta na istočnom Mediteranu.

povratak na vrh