Znamenitosti u Starom Gradu

Grad Rovinj je bio otok do 1763. godine. Bio je zaštićen jakim zidinama sa mora i imao je sedam vrata. U starogradskoj jezgri ima puno važnih znamenitosti i upravo je to jedan od glavnih razloga zašto je Stari Grad 1963. proglašen spomenikom kulture.

Gradska Palača

Jedna od znamenitosti je svakako Gradska Palača sa starom Gradskom Vijećnicom, koja je danas sjedište gradonačelnika i gradske administracije. Nekad davno to je bila pretorska palača čiji temelji sežu čak do 1308. Na gornjem katu se nalazila velika sala Gradskog vijeća sa uredima i arhivom dok je u prizemlju bio zatvor.

Gradska Ura

Slijedeća znamenitost koju ne želite propustiti je svakako Gradska Ura koja se nalazi na glavnom gradskom trgu. Sagrađena je u 17. stoljeću i bila je toranj na južno uglu gradskih zidina. Ispod tornja nalazio se zatvor za manje prekršaje.

Balbijev luk

Balbijev luk se također nalazi blizu glavnog gradskog trga. Sagrađen je za vrijeme gradonačelnika Daniela Balbija na mjestu gdje su se nalazila glavna gradska vrata koja su srušena 1678/79.

Kazalište Antonio Gandusio

Kazalište Antonio Gandusio sagrađeno je za vrijeme jednog od gradonačelnika, Nicoloa de Califfi-a na kraju 13. stoljeća. Sam je gradonačelnik izradio nacrte a kazalište je dovršeno prema njegovoj viziji 1854. godine. Ime je dobilo po slavnom talijanskom glumcu, Antoniu Gandusiu koji je rođen u Rovinju 1873. godine.

povratak na vrh